”Vindval” stoppar forskningsrapport om vindkraftens effekt på renskötseln.

”När ska forskning publiceras? Det har under flera år pågått forskning, bedriven av bland annat SLU, gällande vindkraftens effekter på renar och renskötsel. Den senaste rapporten som skulle publiceras av Vindval (ett kunskapssamarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten) stoppades. Rapporten har nu i stället publicerats i SLU:s rapportserie. SSR (Svenska Samernas Riksförbund. Admin not.)  har under … Fortsätt läsa ”Vindval” stoppar forskningsrapport om vindkraftens effekt på renskötseln.