Kraftledningsgator för vindkraft skapar problem för markägare

Det är en utbredd uppfattning att politiker och myndigheters hantering av vindkraftsärenden undergräver vår tro på rättssamhället. I tidningar och i övriga medier nämns det sällan något om dessa problem eftersom det ännu inte är intressant för den stora allmänheten och då säljs det för lite ”lösnummer”. De flesta landsortstidningar har också en ”balansakt” att hålla sig till eftersom de politiker och tjänstemän som kan ge information och ekonomiskt tillskott (kommunen är stora annonsköpare) är tillståndsgivare och våra ”motståndare”. När någon landsortstidning skriver något om upplevda problem så får oftast någon vindkraftsbyggare eller politiker komma med ”förklarande” och överslätande av problemen.

Men i sociala medier beskrivs problemen med rättssamhället och hur vindparker stör omgivningen med höga ljud, ljus, blinkningar, skuggor, iskast osv. Där har den enskilde möjlighet att göra sig hörd.
Tyvärr räcker inte det, som upplysning av eländet till allmänheten, för det är endast de närmast berörda som läser om problemen. En mera samordnad proteströrelse runt Sverige behövs för att vi drabbade skall bli hörda och bli intressanta för pressen och politiker.

Ett störmoment som inte nämns så ofta är de kraftledningsgator som dras från vindindustrin. Ute i bygderna är frustrationen stor över att deras ofta små marker blir ”våldförda” av 40 m breda kraftgator. Fastighets- och djurägare är mycket bekymrade över att de får kraftledningar mycket nära sina gårdar. Jag och många med mig är mycket upprörda eftersom det verkar som att vi landsortsbor är betydelselösa. Funderingar finns också om de stora markägarna (typ SCA) är i symbios med kraftledningsdragarna så att deras marker i möjligaste mån slipper ledningsdragningen.

Bifogat är en skrivelse som är skickad till EONs konsult ÅF med en förfrågan som beskriver ett av de projekt där sådana ”funderingar” finns.

Kraftledningsgator från VINDPARKER

/ Christer Lidén, Forsnäs