Vindkraften, demokratin och miljön

Vindkraften, demokratin och miljön

Sofia Mirjamsdotter (SM) kommenterar i en ledare (TÅ 2021-02-06) att Västra Initiativet (VI) lämnat samarbetet med C och V ”på grund av en enda fråga”. Men frågan om vindkraften är inte vilken fråga som helst vare sig för VI eller kommunens medborgare. Motståndet mot vindkraft är stort och VI är det enda parti som konsekvent sagt nej till vindkraft. Sollefteå kommun har i många år kört över medborgarna i denna fråga och när kommunen, myndigheterna och domstolarna aldrig besvarar påpekanden om faktafel och lagstridiga beslut i vindkraftsärenden blir följden att både rättssäkerheten och demokratin sätts ur spel.

Vidare skriver SM att ”De hävdar att vindkraftsutbyggnad konkurrerar med kommunens eget vattenkraftverk, som är en stabil intäktskälla för Sollefteå kommun”. Men vindkraften är som en sjukhusbakterie; den äter upp elsystemet inifrån. Ju mer vindkraft som byggs desto sämre blir dess ekonomi och, vad värre är, den slår undan benen för den planerbara kärn- och vattenkraften. Risken ökar för att vattenkraftverk kommer att stängas p.g.a. att vindkraften orsakar ökat slitage, sämre effektivitet och lägre intäkter. Dessutom tvingas man allt oftare ”spilla” vatten.

SM fortsätter med ”Det föreligger knappast någon risk att utbyggd vindkraft skulle minska efterfrågan på vattenkraft från kommunens kraftverk”. Nej, efterfrågan lär öka flerfaldigt men kärn- och vattenkraften får aldrig betalt av vindkraften för de systemtjänster den kräver. Redan idag torde de av vindkraften orsakade systemkostnaderna överstiga kostnaden för själva vindkraften och med ökad andel vindkraft stiger denna kostnad snabbt.

Citat: ”Men framförallt verkar VI helt ha missat att Sverige behöver bygga ut den förnyelsebara energin i rekordtakt för att möta framtidens ökade behov av elektricitet”. SM verkar ha missat att fråga efter det sakliga underlaget för den plötsligt påkomna hysterin med att allt ska vara eldrivet. Det är inte länge sedan el var ”fult” och staten gav bidrag för att konvertera från el till något annat och då hade vi miljömässigt bättre elproduktion än nu. Vart tog effektiviseringen vägen? Varför ska vi ställa om till något som är sämre?

SM bidrar till den desinformation som politiska och ekonomiska särintressen har bedrivit i decennier. Man använder odefinierade och vilseledande begrepp som ”klimatsmart”, ”förnybar”, ”hållbar” etc. Men omställningen/ödeläggelsen av svensk elproduktion bedrivs helt utan sakligt underlag. I förhållande till kärnkraft ger el från vindkraft ett funktionellt mycket sämre elsystem, flerfaldigt ökade elkostnader, kraftigt ökade koldioxidutsläpp, tiopotenser av ökad användning av icke förnybara resurser, ett mindre hållbart elsystem samt en ödelagd livsmiljö för människor fåglar och djur i stora delar av landsbygden.

Per Fahlén

2 svar på ”Vindkraften, demokratin och miljön”

 1. Synd att fotot inte gick att sätta in!
  Det påstås att Sverige är ett demokratiskt land om det var så hade folkets röster om den konkreta kritiken som finns mot vindkraften tagits på allvar. Jag har varit mycket politiskt engagerad i SSU i min ungdom och drev aktiv miljö frågorna(vattenkraftens negativa påverka på fisket), men det var svårt att få förståelse och gehör hos Socialdemokraterna. För mig är det ett ”helgerån” att inte våga säga nej till fortsatt vindkrafts utbyggnad och värna om vi som valt att bo på landet nära orörd natur.
  När jag fiskar på Faxälven syns Stamåsens vindkraftverk.
  Innan kunna jag i tystnad njuta av en härlig fisketur i båt på älven,
  nu hör jag missljud och ser blinkande ljus sent på kvällarna.
  Ljuset blir mycket störande på senhösten och vintern när det är mörkt för djuren som är nära vindsnurrorna de växlar mellan vitt ljus och rött ljus.
  Ljudet och ljuset är monotomt och psykiskt påfrestande för både djur och människor
  Ansvarslöst att människan tar sig rätten att förstöra tystnaden i orörd natur?
  Det är en lögn av att påstå att vindkraften är en miljövänlig energikälla eftersom ingreppen blir så allvarliga och bestående i många år i naturen, mot djuren och mot ortsbefolkningen.
  Vi som lever nu har ett stort ansvar att kommande generationer också få njuta av orörd natur.
  Men vi få som vågar och orkar framför fram de allvarliga ingreppen i naturen bryr man sig inte om. Det pratas om vikten att värna om miljön, men tyvärr godkänner politikerna att fortsätta att göra tvärt om i beslutsprocesser. Märkligt att utländska företag har lagligrätt att tjäna stora pengar på Svenska naturtillgångar lagligrätt att förstöra vår natur.
  Jag förstår inte Regeringen och att myndigheter som Länsstyrelserna i Sverige tex Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten med sin gedigna kunskap om naturvärden argumenterar att godkänna och inte avslå vindkraftsansökningar. Obegripligt att inte följa sitt uppdrag att värna om naturen. När de politiska partierna partierna i Sverige hela tiden i debatter partar om vikten av att sätta MILJÖN i centrum i vårt samhälle och i hela världen.
  Dax att försöka följa ”Greta Tunbergs miljö uttalanden”
  Lokalbefolkningen borde ha laglig rätt att säga nej till fortsatt vindkraftsutbyggnad, men beslutsfattarna tar ingen hänsyn till folkets röst. Är det så det ska vara i en demokrati?
  Nä det borde heta skendemokrati!
  Nu finns det beslut att kommunerna fråntas veto-rätten att säga nej till vindkraftsutbyggnad. Är det så ett demokratisk land ska fungera?
  Naturvårdsverket borde väl leva upp till namnet och framföra kritik mot vindkrafts exploateringen i Sverige, med sin gedigna kunskap om vikten att värna om naturen.
  Det är elbrist i södra Sverige och stamnätet måste byggas ut det är också ett allvarligt miljöingrepp, eller så måste det byggas flera vindparker i södra Sverige. Ingen bra lösning!
  Regeringen kan ge bidrag till de som vill och kan flytta till Norrland där det finns många tomma gårdar på landsbygden.
  Då bli det nära att leverera elen.
  Sverige borde ta lärdom av Norge som har en levande landsbygd.

 2. Orsaken till att vindkraften ökar temperaturen är att när solen skiner värms marken upp som i sin tur värmer luften som blir lättare och stiger och för att det skall stiga tillräckligt högt för att få rätt kyleffekt så måste det till mer luft som värms upp. Sätter man då upp vindkraftverk som bromsar den cirkulationen försvinner kyleffekten och det blir varmare. Vi får inte glömma att förra generationens miljöaktivister ville ersätta kärnkraften med kol och olja.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.