Vindkraft är varken hållbar, billig eller klimatvänlig

De höga elpriserna sammanhänger med den misslyckade tyska omställningspolitiken, som baseras på vindkraft och dyr brun reservkraft. Det erkändes öppet av en chockad tysk regering, dagen efter ryska invasionen i Ukraina. Inrikesministern Habeck meddelade att energipolitiken var felaktig då den lett till beroende av rysk energi. Den slutliga utfasningen av 6 kärnkraftverk sker under 2022.

Att i detta läge åberopa ett ”regeringsförslag om 270 TWh havsbaserad” utan att redovisa alternativ planerbar och fossilfri reservkraft, tyder på låg insikt om den väderstyrda vindkraftens bristande leveranssäkerhet.

Insändarna faller sedan hallänningarna i ryggen och upplåter horisonten åt tre av Nordeuropas största kraftföretag, ”som nu förbereder sig på att bygga fyra havsparker med mer än 400 vindkraftverk vid Sveriges kust”. Den f.d. säkerhetshandläggaren tycks veta mer om vad som pågår på länsstyrelsen än vad som är officiellt. Myndigheten förgriper sig i så fall på

Miljöbalken 4 kap, som särskilt utpekar skyddsvärdet för turism och friluftsliv vid Kustområdet i Halland, Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden
Klimatlagen 2 §. Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

Att liera sig med kineser, tyskar och finansbolag från skatteparadisen avslöjar desinformativ agenda. Dessa aktörer har en latent skuld på 100 miljarder till svenskar som drabbats av förlorade fastighetsvärden. Det är heller inte givet att energin förbrukas i landet. Flera bolag upprättar långsiktiga avtal med kunder på kontinenten och kan också börja tillverka vätgas till den tyska marknaden. Transmissionskabeln ägs av tyska intressen. Ytterligare kabel planeras. Regeringen barskrapar landets sista markområden intill 800 m från bostäder, medan delstaten Bayern satt gränsen 2-3 km och genom sitt energibolag får löpande tillstånd i råvarukollonin Sverige.

Men väljarna vaknar. Den S-ledda kommunen i Smedjebacken tog nyligen beslut om veto. Efter att bankerna meddelat att hotade fastigheter inte kunde användas som säkerhet, då värdet skulle halveras. Två veckor tidigare stoppade S-ledningen i Köping en park.

350 m höga vindkraftverk är förödande för turism och vackra solnedgångar. Fiktiv bild över Laholmsbukten (20 km) visar att verken är dubbelt så höga som den bakomliggande Hallandsåsen.

Industrierna får ödesdigra klimateffekter. Luftens och vattnets rörelser dämpas. Det begränsar havens planktonmassa som är basen i ekosystemen. Plankton binder CO2 och levererar syre. Slitage av rotorbladen orsakar emission av bisfenolhaltiga nanopartiklar (1000 kg/verk över 20 år), vilka upptas av plankton och infiltrerar näringskedjan. Detta är oroande då haven redan är fulla av plast. Hinderbelysningen sprider ljusföroreningar med intensivt blinkande vitt sken (LED). Ljusets blåa frekvens reflekteras och är ett globalt hot mot de flesta arters dygnsrytm, ända ner till cellnivå. Högre verk kondenserar fuktig havsluft så att nederbörden faller i havet. Lokal temperaturhöjning har konstaterats.

Havet är redan överexploaterat. 20.000 sjöfåglar rapporterades döda vid Nordsjöns stränder, hösten 2021. Samma trend vid Västkusten. Ornitologer konstaterar undernäring.

Hallandskusten korsas dessutom av en seismisk zon. Påverkan av hundratals, 5000 ton tunga vibrerande maskinkonstruktioner, kan inte uteslutas.
EU-rapporten Road to EU Climate Neutrality by 2050 visar att kärnkraft är både billigare, mindre utrymmeskrävande och mer klimatvänlig än andra energialternativ. Det finska exemplet är irrelevant vid jämförelse med självstannade och härdsmältesäkrade SMR-reaktorer. Ryssland och Kina driver redan verk, godkända av IAEA. Minst sju västländer följer. Flera projekt syftar till att använda den 95%-iga restenergin i befintligt kärnkraftsavfall. KTH och Fortum driver projekt med målet <2030. Tekniken är lämplig för tillverkning av vätgas till de två hybritstålverken i norr. SMR-reaktorer kan placeras vid de tre storstäderna, där kylvattnet kan anslutas till fjärrvärmesystemen. Det sparar annan energi, dyr utbyggnad av kraftnätet och gör kommunerna oberoende av marknaden. EU utvärderar solenergi från Afrika. Fussionskraft finns runt hörnet.

Denna fråga ska inte avgöras på myndighetsnivå. Den måste lyftas in i en parlamentarisk process, som prövar vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, klimat, biologisk mångfald, ekosystem och basnäringarna lantbruk, skogsbruk, fiske och turism. Enligt EU-direktivet för strategiska planer, Klimatlagen 2 § och Miljöbalkens försiktighetsprincip.

Ove Björklund

God Livsmiljö Hylte

Appendix 4 Moratorium Hinderbelysning allvarligt miljöhot nr 2

Vindkraftsparker till havs förändrar Nordsjön-1

Ett svar på ”Vindkraft är varken hållbar, billig eller klimatvänlig”

  1. Energiministern: Vindkraft kommer lösa framtidens energiförsörjningDet är vindkraft, inte kärnkraft, som kommer att lösa framtidens energiförsörjning, anser energiminister Khashayar Farmanbar (S).För att få fart på vindkraftsutbyggnaden öppnar statsrådet för att rucka på det kommunala vetot, men något vindkraftverk i hemmakommunen Nacka vill han inte ha.”Nej, det är ju tätort och jag tror inte att tätorter är den gångbara vägen framåt”, säger han i en intervju med Dagens industri.
    OBS!!!!
    Energiministern anser att det inte ska byggas några vindkraftverk i i Nacka där han bor, men han är för att det ska byggas på andra platser i Sverige och verkar sakna kunskap om de allvarliga konsekvenser vindkraften får för människor och djur på andra platser än i Nacka. Han bör snarast göra studiebesök på på landsbygden i Norrland så får han höra oljudet och det växlande ljuset vitt/rött. Skadorna i naturen och för människorna och djur av vindsnurrorna kommer att vara aldrig att kunna återställas. Nu måste vindkraften stoppas innan det är för sent.
    Inte bra i Nacka utan i hela Sverige!!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.