SVT är en lobbyorganisation för vindkraft

Citerar följande inlägg av Per Fahlén. Det är märkligt att SVT gång på gång åsidosätter sin opartiskhet i sina program när det gäller vindkraft. Det är nästan så man börjar tro, som Per Fahlén skriver, att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. Eller har SR/SVT tagit intryck av Rysslands censur rapportering? En vilseledande media-rapportering bedriver SVT hur som helst.

”Apropå inslaget i Rapport och Svensk Vindenergis kommentarer om kommunernas veto 2022-03-12 skickade jag följande mejl till redaktionen: ”Återigen upplåter SVT sina nyhetsprogram för att lobbyorganisationen Svensk Vindenergi oemotsagd ska få framföra vilseledande påståenden. Detta sker så ofta så man får intryck av att SR/SVT är ett medlemsföretag i organisationen. I ett inslag om vindkraft i Rapport 2022-03-12 menar vindkraftbranschen att det kommunala vetot hotar elektrifiering, grön industri och hela klimatomställningen. Nonsens! Satsning på vindkraft håller på att ödelägga Sveriges elförsörjning. För 20 år sedan hade vi mer el, el av högre kvalitet och mycket bättre försörjningstrygghet än nu. Politikernas stängning av lönsamma, väl fungerande kärnkraftverk gör att Sverige inte klarar sin nätfunktion längre. Danmark, Norge och Finland har anmält detta till EU eftersom Sverige måste begränsa kapaciteten i nätet för att inte systemet ska braka ihop. Vi behöver överhuvudtaget ingen vindkraft!

I inslaget sägs att ”Kommuner i södra Sverige behöver mer el, och de tycker att det är hemskt att de har högre elpris än övriga landet, säger Tomas Hallberg och fortsätter: – De ropar efter åtgärder men när de själva får frågan om ny elproduktion säger de nej!” Men människor i södra Sverige har inte bett att få vindkraft! De vill behålla kärnkraften och åter få en fungerande elförsörjning. Var finns de kritiska frågorna?

Resultatet av att satsa på vindkraft och avveckla kärnkraft blir ett elsystem som:
• är mer komplicerat och mindre funktionellt (lagar för framtida
elransonering är redan förberedda),
• har lägre leveranssäkerhet och sämre elkvalitet,
• ger avsevärt högre elkostnader (havsbaserad vindkraft är tiofalt dyrare än det dyraste kärnkraftverk som byggts, Olkilutto 3),
• skadar den lokala miljön, livsbetingelserna för människor, fåglar och djur samt är negativ för den biologiska mångfalden,
• ökar koldioxidutsläppen med en faktor 3-10,
• ökar användningen av icke-förnybara resurser med en faktor över 10,
• minskar elsystemets hållbarhet med en faktor över 10,
• är negativ för den biologiska mångfalden,
• är negativ för det akvatiska livet i vattendrag p.g.a. ökad reglering i älvar med vattenkraft,
• minskar effektiviteten och lönsamheten för
vattenkraftproduktionen samt ökar dess slitage och driftkostnader,
• åtsidosätter demokrati och mänskliga rättigheter för människor på landsbygden (även mark- och miljödomstolarna bryter mot gällande lagstiftning med den politiska motiveringen att ”klimatet kräver detta”, vilket strider mot grundlagen; domstolarna vägrar dessutom ofta att motivera sina domslut när den kärande parten begär sakliga underlag för domstolens ställningstagande).

Dessutom borde SVT vara medvetna om att Konsumentverket inte tillåter vilseledande påståenden om vindkraft som ”grön”, ”hållbar”, ”förnybar” etc. i marknadsföring av el. Det är odefinierade och overifierade påståenden som bara är ägnade att vilseleda omvärlden. Den typen av politiska floskler borde även SVT undvika. Vindkraft är inte en lösning, den är ett problem!”

Per Fahlén
Prof.em. (energi & miljö)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.