Sorgligt, mycket sorgligt

Sorgligt, mycket sorgligt!

De svenska vindkraftsbolagen har stora problem och de utländska investerarna med guld i ögonen är beredda att kasta sig över de norrländska skogarna för att roffa åt sig de marker de kommer över. Men detta är ingenting som Sollefteå kommuns politiker och tjänstemän bryr sig om. De fortsätter sin envisa kamp att bebygga hela kommunen (läs Västra) med vindkraft, trots att folkopinionen tydligt har vänt till att helt fördöma vindkraftsexploateringen.

Åtta personer från  Sollefteå och Kramfors har gjort en resa till Skottland för att se och tillgodogöra sig mer om hur ”man kan dra nytta av vindkraftverken.”

”De hade bland annat gjort ridvägar, gångvägar och cykelvägar kring kraftverken  som lockade turister, berättar Erik Löfgren.” 

Ska man skratta eller gråta?

Foto. Lånat från Sollefteå kommuns hemsida.

”I Kramfors och Sollefteå finns det i dag cirka 120 vindkraftverk, men den siffran kommer att öka drastiskt inom de närmaste åren. I de två kommunerna planeras det för 230 nya vindkraftverk.

Därför bestämde sig projektet ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” att skicka i väg representanter från kommunerna, Sollefteåforsens AB, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vattenfall Vindkraft till Skottland för att besöka Europas näst största vindkraftverk, Whitelee Windfarm för att se hur de gör som för att dra nytta både regionalt och lokalt av vindkraftverken.

– Vi var åtta personer som besökte Whitelee besökscentrum för att inspireras hur de hade gjort som. Vi kollade på hur man kan dra nytta av vindkraftverken. De hade bland annat gjort ridvägar, gångvägar och cykelvägar kring kraftverken  som lockade turister, säger Erik Löfgren i Allehandas artikel.”

Låst artikel TÅ Allehanda.

Sollefteå kommuns hemsida.

Arbetet med fortsatt vindkraftsutveckling i kommunen har pågått minst ett par år genom ett samarbete mellan kommunen och Energimyndigheten. Det projekt som omnämns i artikeln, som nu avslutats, har drivits med pengar från Energimyndigheten. Verksamheten fortsätter nu i företaget Energidalen med ett enda syfte att förstöra all natur och turism i vår kommun.

http://energidalen.nu/ 

Som sagt.  Sorgligt, mycket sorgligt.

Kraftledningsgator för vindkraft skapar problem för markägare

Det är en utbredd uppfattning att politiker och myndigheters hantering av vindkraftsärenden undergräver vår tro på rättssamhället. I tidningar och i övriga medier nämns det sällan något om dessa problem eftersom det ännu inte är intressant för den stora allmänheten och då säljs det för lite ”lösnummer”. De flesta landsortstidningar har också en ”balansakt” att hålla sig till eftersom de politiker och tjänstemän som kan ge information och ekonomiskt tillskott (kommunen är stora annonsköpare) är tillståndsgivare och våra ”motståndare”. När någon landsortstidning skriver något om upplevda problem så får oftast någon vindkraftsbyggare eller politiker komma med ”förklarande” och överslätande av problemen.

Men i sociala medier beskrivs problemen med rättssamhället och hur vindparker stör omgivningen med höga ljud, ljus, blinkningar, skuggor, iskast osv. Där har den enskilde möjlighet att göra sig hörd.
Tyvärr räcker inte det, som upplysning av eländet till allmänheten, för det är endast de närmast berörda som läser om problemen. En mera samordnad proteströrelse runt Sverige behövs för att vi drabbade skall bli hörda och bli intressanta för pressen och politiker.

Ett störmoment som inte nämns så ofta är de kraftledningsgator som dras från vindindustrin. Ute i bygderna är frustrationen stor över att deras ofta små marker blir ”våldförda” av 40 m breda kraftgator. Fastighets- och djurägare är mycket bekymrade över att de får kraftledningar mycket nära sina gårdar. Jag och många med mig är mycket upprörda eftersom det verkar som att vi landsortsbor är betydelselösa. Funderingar finns också om de stora markägarna (typ SCA) är i symbios med kraftledningsdragarna så att deras marker i möjligaste mån slipper ledningsdragningen.

Bifogat är en skrivelse som är skickad till EONs konsult ÅF med en förfrågan som beskriver ett av de projekt där sådana ”funderingar” finns.

Kraftledningsgator från VINDPARKER

/ Christer Lidén, Forsnäs