Vindbrukskoll bland Sollefteås fullmäktigepolitiker?

Vid måndagens kommunfullmäktige möte fanns flera möjligheter, dels genom  ett inlämnat medborgarförslag samt en motion att ta tillfället till en bred debatt bland de politiska partierna, om kommunens nuvarande samt kommande planering av vindkraftsprojekt i kommunen.

En debatt om vindkraften i fullmäktige hade bl.a. kunnat ge svar på oron för dom som idag bor i närområdet av kommande vindkraftsetableringar, ge svar på hur man skall få med medborgarna i den kommande Översikts/vindkraftsplaneringen, ge svar på vad som kommer att ske  med etableringar av vindkraft i de s.k. Utredningsområdena(2008 års Vb-plan) och vad blev det med de utlovade bygdemedlen!

Enligt kommunalrådet Elisabeth Lassen redovisning på fullmäktigemötet är flera vindkraftsprojekt nu är på gång bl. a kommer en tillståndsansökan under hösten, om byggandet av en storskalig vinkraftsetablering i Omsjöområdet/Näsåker att lämnas in med ca 200 stora vindkraftverk, som har en höjd på över 200 meter. Inom samma område har det nyligen gjorts ansökningar om 3 olika berg/grustäckter, även nya vägdragningar och dragningar av nya kraftledningar tillkommer.

Ytterligare projekt som är på gång redovisades bl a 22 verk vid Kärmsjön ovanför Betarsjön i Junsele, Ranasjö Ramsele 33 verk samt Salsjön i Ramsele 24 verk  m.fl.

I medborgarförslaget liksom motionen som avslogs av majoriteten på fullmäktigemötet (Miljöpartiet och Västrainitiativet reserverade sig mot beslutet) efterlystes en mer demokratisk process i kommunens planering av vindkraften. Medborgardialoger med samråd/insyn/rapportering kan ge delaktighet och lokal kunskap under hela planprocessen för att säkerställa att alla näringars behov, naturintressen samt att lokalbefolkningens intressen/behov tillvaratas i de områden, där vindkraftprojekt planeras.

Kommunens politiker har besluten i sin hand! Det är hög tid att delge oss medborgare möjligheter till en demokratisk insyn och delaktighet i Översikts- och vindkraftsplanearbetet!

Följ dessa och andra frågor på kommunfullmäktigemötena från och med september genom webbkameran, på Sollefteå kommuns hemsida. Har man inte tid att se ”live”-sändningen, kan man se en inspelad version i efterhand. (Kf-debatten från den 24/9 om vindmotionen börjar ca 3 tim 18 min in i mötet / admin.not).

Text: Monica Blomström Junsele

 

 

 

Naturmupparna – De Skenheligas Förening – SNF

Hittade idag en bra artikel av DN´s Maciej Zaremba om det moderna skogsbruket i Sverige. 

Där säger han ”För mig är naturmuppen en person som brinner så starkt för naturens biologiska mångfald att hon glömmer att också människor, inte bara de rödlistade arterna, har ett behov av gammal skog.” 

Här tänks av våra kära politiker nere i Sollefteå stad, att skog ska kalhuggas, grustäkter anläggas och nya vägar byggas i skyddsvärda naturområden. Utan tillstymmelse av protest från naturföreningar. Varken centralt eller lokalt…

Den som läser SNF Naturskyddsföreningens sida får som huvudrubrik ”Isbjörnarna drunknar, renarna svälter”. Snacka om att man är ute och raggar pengar utan hänsyn till naturen. Bara pengar ska raggas in till de anställdas löner och bonusar.

/Lars Eric

Inget miljömärkt skogsbruk med vindsnurror

Internationella FSC slår fast att vindkraft inte hör hemma i miljömärkt skog

En remissomgång som ”snurrat runt hela klotet” har kommit fram till detta. Forest Stewardship Council har nu satt ned foten. Att etablera vindkraft innebär en förändring av markanvändningen som i princip är förbjuden i miljöcertifierat skogsbruk. Punkt. Slut.

Svenska FCS är dock inte enig, säger dess ordförande Tomas Ekström. Från Norra Skogsmagasinet nr 2/2012.

SCA är FCS-certifierat enligt sin hemsida (pinsamt eller hur!); http://www.sca.com/sv/hallbarhet/hallbarhetsdata/certifiering/

”SCA stödjer helt och fullt FSC:s arbete för världsomspännande, ansvarsfullt skogsbruk och betraktar FSC som den mest trovärdiga organisationen på området.”

Så frågan blir nu om SCA ska dra sig ur miljöarbetet för att få möjligheten att etablera vindindustriområden i Västras vildmarksskogar.

Men det skulle nog vara ett svårt slag mot SCA´s miljöpolicy isåfall – framförallt internationellt sett.

/Lars Eric

 

 

 

 

Meningslös satsning på vindkraft

I SvD Brännpunkt sågar Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott vindkraftssatsningen i Sverige!

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/meningslos-satsning-pa-vindkraft_7075891.svd

Några av budskapen:

  • Mångmiljardsubventionerna till vindkraften är meningslösa
  • Vindkraftens produktion är försvinnande liten
  • Mer än 10 TWh vindkraft kräver en kostsam nätutbyggnad och mer reglerkraft
  • Vindkraftsutbyggnaden skadar svensk konkurrenskraft
  • Vindkraftsutbyggnaden är negativ för elkunderna
  • Vindkraftsutbyggnaden minskar inte koldioxidutsläppen
  • Pengarna skulle göra mer nytta inom andra områden

 

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset.

Till boende och fritidsboende i Omsjö, Fängsjö och Tallnäset:

Torsdagen 22 mars kl. 16.00 blir det möte med Forsca vindbolag i Medborgarkontoret, Näsåker. Forscas representanter, Magnus Ringlöv och Lars Gustafsson kommer att svara på frågor och funderingar som kan finnas ang. vindkraftsprojekteringen i vårt område. I samband med mötet kommer montagebilder med vindsnurror i byarna att sättas upp på Medborgarkontoret. Utställningen kommer att vara kvar där tills vidare. Sprid gärna informationen om mötet till berörda bybor! Välkommen!

Notera: I menyn / ”Fängsjö/Storsjöhöjden” / fliken > ”Logg – vad händer?”  kommer fortlöpande information om Fängsjö/Storsjöhöjdens vindprojektet. 🙂

Hur kommer detta sig..?

Norrtäljes kommunalråd är tveksam till 66 vindsnurror… (där elkraften behövs)

 ”– När folk i skärgården inte får bygga bryggor och sjöbodar på sin egen
mark, då kan man undra hur länsstyrelsen skulle kunna ge tillstånd till
något sådant här. Jag tror att det kommer att falla på sin egen
orimlighet, det är orimligt med så mycket vindsnurror i skärgården, säger
han.”

Sollefteås kommunalråd VÄLKOMNAR över 700 vindsnurror!! (där all elkraft kommer att exporteras..) Vad säger Länsstyrelsen?

Var ligger rimligheten???

http://www.dn.se/sthlm/vindkraftverk-kan-ta-over-skargarden

Hur tänker Sollefteå kommun?

Dagens insändare i TÅ:

Finns det någon som kan besvara hur kommunen tänker långsiktigt när det gäller turism och näringsliv?

I Sollefteå Kommun har man jobbat långsiktigt med besöksnäringen, det vill säga hur man skall locka turister till kommunen. Sätten har varit många och utdelningen likaså. Vissa idéer har strandat snabbt andra har levt lite längre, den senaste vi såg var satsningen på Holländska besökare, Där kommunen redan har en dedikerad tjänsteman som påbörjat samarbetet tillsammans med en inflyttad Holländare och på papperet ett genomförbart marknadsföringskoncept.

Läser i tidningen om kommunens vindkrafts planer och satsningen på över 700 stycken vindkraftverk. En tanke dyker upp, är det ingen inom kommunens turistsektor som frågat sig varför Holländarna finner Sollefteå Kommun intressant och värd några semesterveckor?

Ett vanligt svar brukar vara när vi gräsrötter frågar? ”För att ni har en sån vacker och orörd natur och inga vindkraftverk”.

Får väl ta tillfället i akt och gratulera Sollefteå Kommuns kompetenta strateger för en insiktsfull och välplanerad turistsatsning.

Kanske inte bara Juholt