Vindprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden

Så här går det till i Sollefteå kommun!

 
Nej, nu går ”skammen på torra land”! Ju mer man sätter sig in hur det här planerade vindprojektet i Fängsjö/Storsjöhöjdens område gått till i Sollefteå kommun så blir man mörkrädd. Jag har någonstans trott att vi lever i en form av demokratiskt styre och i ett styre som vill/ska arbeta för invånarna i kommunen, men nu börjar jag ge upp den tron…
 
Vi har ett socialdemokratiskt styre i kommunen sedan urminnes tider. Ett styre som väljs av trogna gråsossar i vår röda bygd, ett styre som tyvärr inte kommer att förändras förrän invånarna förstår vilket slutet och enväldigt partistyre som har makten i kommunen. Högsta hönset i det partiet heter Elisabet Lassen och hon lär ha fingrarna i syltburken i alla beslut som tas i kommunen. Hon har några trogna partikamrater som hjälper till att behålla makten i kommunen. Insynen i vissa demokratiska beslut är minimala. Så uppfattas kommunstyret av de flesta jag talat med, även av tjänstemän och politiker i kommunen, och det gäller i högsta grad hanterandet av det vindparksprojekt som just nu projekteras i vårt område. Jag har av flera hört rykten om en märklig presskonferens i våras om en miljardsatsning av ett vindprojekt i Näsåker. En presskonferens som skedde under stort hemlighetsmakeri. Ytterst få i kommunen kände till presskonferensen utan fick först veta vad som hänt via en kort notis i tidningen. Nu har notisen i TÅ hittats (2011-05-12) och så här står det:

http://allehanda.se/start/solleftea/1.3156778-miljardsatsning-pa-vindkraftverk-i-nasaker

Ingenting om vindplanerna har läckt ut till berörda i vindparksområdet  efter att vindplanen antogs 2008 (den antogs i Kommunfullmäktige av alla dåvarande partiledamöter). Varför har våra lokala politiker i Näsåker, som borde känt till planerna, inte sagt något? Det kan inte tolkas på något annat sätt att informationen om den här storskaliga vindsatsningen i Fängsjö/Storsjöhöjdens område skulle hållas så hemligt som möjligt. Detta för att inte ortsborna skulle börja protestera mot miljardprojektet..

I en samrådsredogörelse i Sollefteå kommun samma år, 2008-09-03, har många byalag, instanser och föreningar yttrat sig. (Samrådsredogörelsen, Pdf-fil, finns på Sollefteå kommuns hemsida) Vindplanen underkänns på många punkter och ska revideras. Näsåkers byalag uppges inte ha yttrat sig trots löfte..

Sedan vindprojektet blev känt i höstas har jag sökt Elisabet Lassen flera gånger via mail och försök till personligt besök, men hon har inte svarat mig över huvud taget. Jag tolkar det som hon vill inte tala med mig. En annan bybo, som även sitter med i vår arbetsgrupp, fick träffa Elisabet Lassen igår. Han berättar att på en rak fråga varför ingen information givits tidigare till berörda bybor om vindprojektet svarade Lassen: ”Det stod ju i vindplanen”! Hon sade vidare att informationen om vindplanerna för vårt område gått vidare till byalagen när vindplanen hade antagits 2008. De lokalpolitiker jag talat med som sitter med i nuvarande Lokala rådet, verkar inte ha fått den informationen och därför undrar man vilka lokalpolitiker i Näsåker har känt till planerna?

 
Anita Berglund

Naturskövling i Storsjöområdet

I det högt belägna och natursköna Storsjöområdets vildmark hoppas skogsbolaget på att få sätta upp hundratals jätte-vindkraftverk.

SCA är återigen på krigsstigen mot miljön i Västra. År 2007 ville man få dämma upp Röån och Betarsjön för att bygga kraftverk. Men misslyckades pga kraftsamlingen från Rädda Röåns alla kämpar, med Christer Borg och Nicke Sjödin i spetsen. Nu försöker samma bolag istället att få tillstånd, av naiva kommunpolitiker, att bygga industriområden på sina skogsmarker i Västra.

Bara det lilla lokala partiet Västra Initiativet står emot och kämpar för naturen och de boendes miljö i Västra.

Än så länge är vi inte helt säkra på om liknande planer också finns för Junseleområdet – Sollefteå Samhällsbyggnadskontor meddelar att: ”vi känner bara till tre kommunala prövningar utöver Fängsjö/Storsjön”, och det är beskedliga 16 st vindverk på Flakaberget, Nallkullen samt Rödstahöjden.

Så än så länge kan vi, kanske, vara lugna i junselebyarna.

Meddela oss om ni har bättre upplysningar, på info@vildavastra.se

/Lars Eric

Var är tanken på hållbar utveckling av naturhänsyn, turism, och boende?

Bolagsdirektörer i SCA hoppas utöka sina inkomster från sitt väldiga gamla baggbölade skogsinnehav i Västra Ångermanland genom att återigen skövla sig fram bland ovetandes glesbygd och orörd natur, när det inte går att göra så i det tätbebyggda södra Sverige. 

Och tyvärr med blåögda lokalpolitikers gillande – en ovanlig och märklig enighet från vänster till höger på politikerskalan. Med undantag av det lilla lokala partiet Västrainitiativet, som kämpar för naturen och de lokalt boende, när t.o.m. ”de gröna” gett sig in i industridirektörernas varma famn.

Ingen tanke verkar politikerna lägga på vad bygderna ska ha för framtida nytta av industrialiseringen av naturen – som hållbar utveckling av naturhänsyn, turism, och boende inte minst. Fjärran utländska och svenska skogsbolags styrelsers vinstintressen främjas genom att våra lokalpolitiker förordar just Västra för exploatering.

Skövlarna i Storsjöområdet kan bli norske storkapitalisten Fred Olsen med hans bolag Renewables (FOR) samt svenska skogsbolaget SCA Forest Products (SCA) i skön nordisk union. Två bolag som döljer sig under det gemensamma namnet ”FOR SCA AB”. De har bolagsadress i ”baggböleriets huvudstad”. Västra Norrlandsgatan 29, 903 29 Umeå.

SCA försökte redan år 2007, då med assistans av norska Statkraft, få tillstånd att torrlägga Röån i Junsele för ett vattenkraftverk och därmed också använda den stora Betarsjön som vattenmagasin. Vilket troligen fortfarande idag inte alla Junselebor är medvetna om var på gång! 

Men goda krafter i Rö och Tara byar och omnejd, med Nicke Sjödin och Christer Borg m.fl. i spetsen, lyckades få stopp på planerna året efter. Efter detta misslyckande deklamerade SCA att de skulle satsa på vindkraft istället, och alla pustade ut… Föga anade väl någon att det skulle komma en sån här kalldusch så fort. Men förmodligen fanns reservplanerna redan då i SCA´s tankar.

Läs mer på Röåns kampsida: om hur Rädda Röån kämpade.

Men vi är förhoppningsvis inte lika godtrogna nu som på 1800-talet, när skogsbolagen lurade till sig, för liten eller ingen penning, skogsmark i Västra – som nu samma bolags efterträdare vill sätta gigantiska obefolkade ”industriområden” på.

Nu tar vi upp kampen igen mot 2000-talets baggböleri!

Lars Eric Forssén.

 

Drabbade i Storsjöområdet

Fred Olsen och SCA skriver på sin gemensamma hemsida FORSCA: ”De två närmast belägna städerna är Örnsköldsvik, ca 6 mil öster om projektområdet, samt Sollefteå ca 1,8 mil söder om projektområdet, med ca 28 900 invånare respektive 8 500 invånare. I Sollefteå kommun finns ett antal mindre byar längst med bl.a. väg 90. Här finns Näsåker med 1187 invånare, Junsele med 1427 invånare samt Resele med 620 invånare. I Örnsköldsviks kommun finns bebyggelse vid Grundtjärn, Myckelgensjö, Aspeå och Skalmsjö med varierande invånarantal (tabell 4.1).”

Tabell 4.2

 

Tabell 4.2
Tabell 4.2
 Större byar enligt Forsca
Tabell 4.1
Tabell 4.1

 

Lars Eric Forssén.