Bygg vinddkraft där den behövs!

Svarsinsändare i TÅ den 10 juli:

”Kommentar till Vindkraft och turismen införd i TÅ 5/7/12 av Nordanvinds Vd Hans Erik Flodin.

I tidigare inlägg angående vindkraftsdebatten har jag erkänt att jag och flera av oss amatörtyckare som sänder in våra artiklar till ordet fritt kanske inte har den detaljkunskap som skulle behövas. Har dock noterat att i inlägg från de så kallade experterna (typ ovan nämnda insändare) att i mångt och mycket visar de upp samma okunskap (medvetet eller inte?).

I artikeln nämns att turismen på Gotland ökar trots att man har vindkraftverk. Ingen vet väl hur mycket mer den skulle ökat utan vindkraftverk. Och ingen vet väl om turisterna väljer att återkomma till Gotland om det blir fler vindsnurror där.

Mängden vindkraftverk där är bara ett fåtal i jämförelse med de cirka 1000 stycken som är planerade i Sollefteå kommun.

Att Gotlands marker är betydligt plattare än våra vackra berg är sant men att vindkraftverken skall synas mera där än här vill jag inte hålla med om. Jorden är ju rund och deras vindsnurror är i princip halva höjden mot de som byggs i våra områden så de försvinner relativt snabbt bakom horisonten. Om man sen följer debatten i tidningar och andra medier på Gotland så ser man att missnöjet hos lokalbefolkningen är lika stort där som här när man måsta bo i närheten av snurrorna.

För att förklara vad jag menar med att verken kommer att synas mera här än där vill jag citera en Holländsk vän som kom till Sollefteåtrakten för första gången. ”Han sa att han rest till många platser på vår jord men sällan sett en sådan fantastisk natur som här, framförallt att se dessa fantastiska berg som avlöstes av bergskam på bergskam så långt ögat kan se. Han uppgav att han upplevde en fantastisk harmoni i denna natur”.

Om den utbyggnad som planeras i Sollefteå kommun kommer till stånd kommer man att från ett stort antal platser runt om i kommunen kunna se och höra hundratals verk riktigt nära sig och runt bergen i horisonten. Säkert har ”expertisen” en förklaring på att detta gynnar turismen. De har säkert också en förklaring på vilka som kan ta hand om turisterna efter som en stor del av de som skall bo i denna park nog tvingas att flytta.

Det nämns i inlägget att Flodin har goda erfarenheter i Frankrike, Litauen, Lettland och Tyskland när det gäller vindkraftsbyggnad. Om de är så tillmötesgående, är det väl för en entreprenör som Flodin ett gyllene tillfälle att bygga verk där i stället för här.

Därmed slipper han också att debattera med oss som anser att det är fel att vår vackra natur förstörs i onödan för att exportera elström till nämnda länder.”

Christer Lidén, Forsnäs

 

Utsikt från Nävernäsan

 

Kvällsutsikt från Nävernäsans torn. Foto:Jonna Jinton.
Kvällsutsikt från Nävernäsans torn. Foto:Jonna Jinton.

 

Snart är den fantastiska milsvida utsikten från Nävernäsan ett minne blott om vindbolaget Forsca får som de vill. Över hela denna vackra utsikt planeras den största vindparken någonsin i Sverige, Fängsjö/Storsjöhöjden; mer än 200 och 210 meter höga vindverk . En naturförödelse utan like.

Läs Jonna Jintons inlägg här från Nävernäsan här: http://jonnajinton.se/?p=5696

Vadå återställa naturen…?

Från bloggen ”Opportunisterna” citerar jag följande tänkvärda inlägg:

”Ofta kommer frågan om hur man tänkt sig att ta ansvar för avvecklingen av vindkraftverken. Det har talats om garantifonder så att ägarna inte bara ska kunna lägga ner eller göra konkurs när den dagen kommer. Men ännu finns inga regelverk och därmed blir det upp till markägaren att ta kostnaden.

Dom stora skogsbolagen verkar ta det med ro, dom bryr sig inte om att skogarna blir fulla av jättelika betongfundament. Och det är nästan deras enda alternativ eftersom det är på gränsen till omöjligt att bila bort miljontals ton betong armerad med miltals av armeringsjärn. Det är knappt så att en atombomb skulle hjälpa.

Därför säger opportunisterna i vindindustrin; – Den dagen den sorgen, i värsta fall får vi täcka över med lite jord och vägarna skänker vi till de kringboende. Flott va?”

Avveckling
Avveckling
 

Mörker

Blinkande ljus över Grundtjärn. Bildmontage.

På vår vindgruppsida i Facebook (se länk till höger) finns ett färskt länktips om en ny blogg som berör vindkraftsplanerna  i vår kommun.

Det är en man från Stockholm som funderade på att köpa ett hus på andra sidan Storsjön; i Grundtjärn. Men när han fick veta om den planerade vindkraften i kommunen så försvann intresset helt. Mannen som funderade på att köpa ett hus i Grundtjärn, har startat en blogg och skrivit ett första inlägg om den planerade vindkraften i Ångermanland.

Bloggaren har även skapat en nattbild av fotomontaget med vindkraftverken över Grundtjärn, som talande tydligt visar hur det kommer att se ut med alla blinkande ljus över bergen. Jag har fått lov att visa hans bild ovan.

Gå gärna in och läs vad han skriver: http://opportunisterna.blogspot.se/

Sollefteå kommuns vindkraftsplaner kommer att drabba människor på många sätt. Bl.a. minskad inflyttning, minskad turism och att folk flyttar från vår bygd och kommun. Det är en stor sorg. Sollefteås kommunledning  offrar utan att blinka en hel bygd och dess natur utan att tänka på konsekvenserna. Offrar utan att få ett öre i gengäld.

/ A.B.

 

Vi är på G! :)

 

 

 

 

 

I Dagens TÅ:

”I vindkraftprojektet Fängsjö/Storsjöhöjden utanför Omsjö i Näsåker planeras drygt 200 vindkraftverk inom ett område av cirka 70 kvadratkilometer. Verken kommer att vara upp till 210 meter höga och blir därmed de högsta i Sverige. Omsjö är ett gammalt och mycket populärt fritidshusområde och bland de boende är oron stor för att utbyggnaden ska förstöra landskapsbilden och dessutom påverka miljön vad gäller buller och ljus.

Såväl fast boende som fritidsboende har tidigare hört av sig med kritiska synpunkter. Nu har bygdens lokala råd gjort detsamma.

”Detta område är Sollefteå kommuns största fritidsområde. Att nu genom vindkraftutbyggnad göra detta rekreationsområde till ett industriprojekt på denna nivå motsätter vi oss starkt”, skriver lokala rådet.

Från många håll har det under de senaste månaderna också ställts krav på en ny översiktsplan i Sollefteå kommun. En sådan ska egentligen förnyas vart fjärde år. I Sollefteå gjordes det senast 1990. Det finns alltså ingen aktuell översiktsplan. Samhällsbyggnadsnämnden delar helt åsikten och har faktiskt vänt sig till kommunstyrelsen eftersom det är den högre instansen som ansvarar för detta.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har så smått också börjat. En styrgrupp med ledamöter från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har utsetts. Men därifrån till en färdig plan är det långt. Först om två år räknar man med att den ska kunna vara klar.

Fram till dess är det den gamla som gäller och samhällsbyggnadsnämnden poängterar också att vid större satsningar på fler än sex vindkraftverk är det länsstyrelsen som fattar beslut om tillstånd.”

Vindkraftfundering

I sin iver att nå miljömål har statsmakten inte sett till att lagstifta eller använder lagar som inte är anpassade för vindkraften vilket gör att vindkraftsetablörer kan komma med mycket vaga sakskäl vid frågor angående etableringen.

För att lättare förklara vad jag menar med obefintlig lagstiftning vill jag här nämna ett (av flera) konkreta exempel som kan beröra både oss som är bekymrade om miljön och de markägare som ser en inkomstkälla i etableringen.

30 november blev vi inbjudna till samrådsmöte av NordanVind vindkraft (NV) angående planerade vindparken (33st)Ranasjön i Sollefteå kommun. I mars 2012 skickade ett stort antal av berörda byars invånare en skrivelse till NV där vi motsätter oss etableringen och de skäl vi har till detta. Vi krävde också förtydliganden på ett antal av de punkter som fanns i NVs samrådsunderlag. En av våra frågor gällde vad som händer när verken slutar att användas.

I samrådsunderlaget står; ”Återställande. Vindkraft är en reversibel exploatering, en arkitektur som kan avlägsnas lika snabbt som den installeras och som sedan lämnar mycket begränsade spår. Efter den tekniska och ekonomiska livslängden kan anläggningen nedmonteras för återvinning, varefter mark och landskapsbild återställas.”

Vår fråga var; ”Ni nämner att anläggningen kan nedmonteras. Vi betvivlar inte detta men hur tänker ni lösa det rent praktiskt? Vem får ansvaret? Hur garanteras det att det inte blir stående kvar? Vem betalar osv.”

NVs svar på frågan är; ”NordanVind har valt att inte precisera hur återställandet skall gå till. Uttjänta vindkraftverks skrotvärde (både traditionella ståltorns& fackverktorns)blir sannolikt relativt högt (metallpriserna), varför problemet att bekosta nedmontering och bortforsling av ovan jord installerad utrustning kan förväntas bli ringa. Samtidigt blir nedmontering och återställande allt mer en nationell och internationell fråga, i takt med att antalet verk i världen växer. Det sannolika är därmed att nationella regler (och eventuellt regler tagna på EU-nivå) kommer att styra och garantera återställandet i framtiden.”

Jag känner fortfarande inte att vi fått svar på vår fråga om ansvaret. I NVs svar är det bara sannolikt och förväntningar och nämnande av eventuellt kommande lagar. Vem har idag ansvaret att riva och återställa efter uttjäning eller när de inte är lönsamma längre på grund av andra energikällor (t.ex. solenergi). Har vindkraftsägarna ansvaret? Om svaret är ja på den frågan vem har då ansvaret om de går i konkurs? Jag tror knappast att det finns några fonderade pengar med tanke på obefintliga lagar och den beskrivning NV gör om att det inte blir så dyrt att riva. De markägare som redan tecknat avtal, vilka garantier har de kunnat få om att slippa stå för kommande rivningskostnader . Vilka garantier har de för att deras mark inte för all framtid kommer att ockuperas utan ersättning. Om ingen är ansvarig och ingen har råd att riva, kommer vi då om ca 20år att ha ca 700st rostiga 200m höga vindkraftstorn som skräpar ner i Sollefteå kommuns vackra natur?

Christer Lidén
Forsnäs

”Det gick inte att förhandla”….

Sollefteå kommun acceperade det skamlösa erbjudandet på 0,2 % i bygdemedel av vindkraftsbolaget Statkraft SCA, vilket troligtvis kommer ett bli ett prejudikat för även andra vindetablerare i kommuen.

”Det är ingen förhandling, det är en dialog mellan etableraren och kommunen eftersom dom inte är skyldiga att erbjuda någonting. Därför accepterade vi 0.2 procent, det säger Jerry Persson (S) som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå”.

Jerry Persson och övriga politiker i Sollefteå kommun borde stå med skammens rodnad på sina kinder!

http://svt.se/nyheter/regionalt/mittnytt/det-gick-inte-att-forhandla?&_suid=124

Vindindustrin betalar till naturorganisationer

”Svenska Naturskyddsföreningen tar emot pengar från vindindustrin. Föreningens generalsekreterare Svante Axelsson deltar också tillsammans med vindindustrin i debattartiklar. Samarbetet får kritik från miljöorganisationen Svenskt Landskapsskydd som hävdar att Naturskyddsföreningen inte längre följer sitt uppdrag.

Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell organisation som ska värna den svenska naturen. Föreningen tar varje år emot 52 000 kronor av vindindustrin. Mest pengar bidrar vindbolaget Eolus med som sponsrar föreningen med 20 000 kronor. Samarbetet sträcker sig också till gemensamma debattinlägg med vindindustrins lobbyorganisation Svensk Vindenergi.”

Läs mera här:

http://op.se/lanet/1.4710006-vindindustrin-betalar-till-naturorganisationer

Snurrigt på facebook! ;)

För er som inte känner till det så vill vi gärna informera om att det finns en vindgrupp på Facebook som heter ”Vindkraftsexploateringen i Sollefteå kommun”, där det pågår diskussioner och kommentarer om den aktuella vindkraftsutvecklingen i vår kommun. Facebookgruppen är öppen att läsa för alla, men för att delta i diskussionerna behöver du gå med i gruppen.

Välkommen att titta in och gå med! 🙂

https://www.facebook.com/#!/groups/297209270313107/

Dagens nyhet: Sollefteå kommun har ”sålt sig” billigt igen:

http://allehanda.se/start/solleftea/1.4692754-solleftea-har-gjort-klart-om-vindkraftsersattning

Vindkraftsetablering norr om Betarsjön

Från Röåns hemsida:

”NordanVind vindkraft AB vill uppföra 22 vindkraftverk på höjderna norr om Betarsjön. Enligt planerna skall de uppföras på Bodvallberget (8 verk), Kärmsjöhöjden( 4 verk) och Stuguvattenkölen( 10 verk). Ärendet ligger nu hos länsstyrelsens tillståndsmyndighet. En annons i TÅ kommer att meddela länsstyrelsens bedömning. Det gäller alltså att ha ”stenkoll”, om man vill veta vad som pågår. På kommunens hemsida finns ingenting om alla förestående, påbörjade vindkraftsprojekt. Transparensen i dessa frågor är obefintlig. Demokrati??????”

Läs vidare här: http://roan.junselebyar.se/?p=1042

Det kom ett mail idag som lyder: ”Det pågår en verksamhet när det gäller vindkraft som är oroande. Här uppvaktas markägare med kontrakt på lokaliseringar till områden och med omfattning som inte återfinns i någon vindbruksplan. Håller kommunen på att köra över oss medborgare i smyg eller vad är det? Jag anser att vi måste kunna kräva full insyn i vad som händer med vindkraften. Det bör finnas en aktuell förteckning över projekt som drivs av Nordanvind och alla andra exploaterare.”