Möte med politiker ang. vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden

Information.

Ett möte har hållits mellan några motståndare till vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden och politiker den 16 jan. Ett femtontal politiker från V, C och VI deltog. Vi som deltog från motståndssidan uppehöll oss mest kring den nya, fortfarande ofullständiga, översiktsplanen som fortfarande är ett spöke i vindkraftssammanhang. Vi tycker det blev ett bra möte med fin stämning och konstruktiva samtal. Vi är optimistiska!

Foto: Johan Andersson. Familjen Kroik Voernese sameby berättar om rennäringen och vindkraft.

Därefter hade samebyn Voernese ett möte för politikerna. Samebyn informerade om rennäringen och deras inställning till vindkraft på deras renbetesområden i F/S. Många frågor ställdes med bra svar från samebyn. Voernese är givetvis starkt emot vindkraften. Positivt!

Den 28 jan. hölls ytterligare ett möte med politiker; denna gång initierat av berörda i Backsjön.

Vi hoppas att våra möten kan bidra till en ökad förståelse och kunskap inför ett ev. nytt beslut av vindkraft på Fängsjö/Storsjöhöjden.

/ Admin.