Vindkraftverk kan göra dig sjuk


Forskare har i populationsstudier över tid vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg funnit att stressfaktorer leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). På sikt innebär sådana förändringar ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Detta vet vi.

Det finns i dessa studier klara paralleller mellan sjukdomsutvecklingen, och de stresseffekter som uppträder hos individer som drabbats av påverkan från vindkraftverk. Det tar emellertid flera år att genomföra liknande vetenskapliga studier avseende just vindkraftens påverkan. Som jämförelse kan nämnas att det tog 200 år innan tobaksrökningens sjukdomseffekter påvisades på 50-talet. Det tog sedan ytterligare ett 20-tal år innan det stod klart att rökning även orsakar hjärtsjukdom. Andra hälsofaror som inledningsvis länge förnekades var hormoslyr, neurosedyn och asbest.

Samtidigt med vindkraftutbyggnaden fortgår forskningen om vindkraftens hälsopåverkan. Forskningen visar klart dels att vindkraft förorsakar stress, och samtidigt att stress är en stark riskfaktor för hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomar.

Stressfaktorn leder genom så kallade neuroendokrina mekanismer till risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Den mest omfattande studien på området är kanadensisk, och visar att de undersökta vindkraftgrannarna upplevde stress, men att de ännu inte hunnit utveckla diabetes eller hjärtkärlproblem. Då detta kan ta lång tid (10+ år), behövs uppföljande studier över tid, som för närvarande saknas. Men när skadan väl skett är det för sent.

Det nu anmärkningsvärda hos oss är risktagandet – för att inte säga nonchalansen, inför hotande hälsoeffekter. Är det klokt att nu forcera vindkraftutbyggnaden, trots alla pågående studier som kan komma att påvisa att vindkraftens störningar är ett verkligt hälsoproblem? Dvs. att chansa.

Ansvaret faller tungt på det nationella och internationella kapital som finansierar utbyggnaden. Begreppet riskkapital får en ny innebörd. Vad vi ser är en djärv chansning på att kunskap om negativa hälsoeffekter inte ska beläggas inom de närmsta åren. Vem får ta smällen – och hur stor blir den – när sambandet mellan vindkraftbuller och sjukdom påvisas? Och när ser vi de första stämningarna?

Det ligger något dysfunktionellt och tragikomiskt i att förment långsiktigt försäkrings- och pensionskapital är delaktigt i dessa chansningar. Detta bör uppmärksammas vidare.

Det finns goda alternativ även för den som inte vill ha ny kärnkraft – som havsvindkraft långt från kustlinjen, solenergi och kraftvärme. Det är inte så att vi måste ha vindkraft, även om vindkraftsindustrin kidnappat politiken. Tro dem inte !

Göran Holm
Styrelseledamot FSL, professor emeritus, hjärtmedicin, tidigare Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,

Leif Lyttkens
Docent, f.d. överläkare, audiologi, tidigare Uppsala Akademiska Sjukhus,

Jan Hedman,
Ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL.

 

Ett svar på ”Vindkraftverk kan göra dig sjuk”

 1. Så kommer det än en gång visserligen säger man att vindkraft är bra men man vågar inte ta steget fullt ut…. tala om att dt fortfarande krävs att man är politiskt korrekt….
  Vad är logik? Kommenterar några passusar i artikeln bara för och se hur man inte vågar säga som det är…
  följ med!

  ”𝘋𝘦𝘵 𝘯𝘶 𝘢𝘯𝘮𝘢̈𝘳𝘬𝘯𝘪𝘯𝘨𝘴𝘷𝘢̈𝘳𝘥𝘢 𝘩𝘰𝘴 𝘰𝘴𝘴 𝘢̈𝘳 𝘳𝘪𝘴𝘬𝘵𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘦𝘵 – 𝘧𝘰̈𝘳 𝘢𝘵𝘵 𝘪𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘢̈𝘨𝘢 𝘯𝘰𝘯𝘤𝘩𝘢𝘭𝘢𝘯𝘴𝘦𝘯, 𝘪𝘯𝘧𝘰̈𝘳 𝘩𝘰𝘵𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘩𝘢̈𝘭𝘴𝘰𝘦𝘧𝘧𝘦𝘬𝘵𝘦𝘳. 𝘈̈𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘬𝘭𝘰𝘬𝘵 𝘢𝘵𝘵 𝘯𝘶 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘬𝘳𝘢𝘧𝘵𝘶𝘵𝘣𝘺𝘨𝘨𝘯𝘢𝘥𝘦𝘯, 𝘵𝘳𝘰𝘵𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢̊𝘨𝘢̊𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘢𝘵𝘵 𝘱𝘢̊𝘷𝘪𝘴𝘢 𝘢𝘵𝘵 𝘷𝘪𝘯𝘥𝘬𝘳𝘢𝘧𝘵𝘦𝘯𝘴 𝘴𝘵𝘰̈𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨𝘢𝘳 𝘢̈𝘳 𝘦𝘵𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘬𝘭𝘪𝘨𝘵 𝘩𝘢̈𝘭𝘴𝘰𝘱𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮? 𝘋𝘷𝘴. 𝘢𝘵𝘵 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘴𝘢.”
  Inte ens det därför att naturvårdsverket och andra nekar kategoriskt till att mäta infraljudet vilket är det som, med största sannolikhet, ger negativa hälsoeffekter utan envisas med att endast mäte ljud över 20Hz dvs det hörbara av förklarliga skäl för skulle man vid mätningar av infraljud plöptsligen upptäcka att effekten är som att dunka på någons huvud hela tiden skulle vindkraftverken förbjudas.

  ”𝘼𝙣𝙨𝙫𝙖𝙧𝙚𝙩 𝙛𝙖𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙩𝙪𝙣𝙜𝙩 𝙥𝙖̊ 𝙙𝙚𝙩 𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙤𝙘𝙝 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙠𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙨𝙤𝙢 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙨𝙞𝙚𝙧𝙖𝙧 𝙪𝙩𝙗𝙮𝙜𝙜𝙣𝙖𝙙𝙚𝙣.”
  Inte bara ty som ovan ingår etablissemanget i förnekelsen. Jag kan förstå att som bolag jobbar för detta och naturligen kan inte bolag låta bli att följa de regler som råder både rörande hälsoeffekter som de subventioner som vindbolagen åtnjuter.
  Ja förutom att eftersom vindkraft ”äter upp” nästan 1 000 gånger så mycket yta, mark, som kärnkraften kräver kan man inte bygga vind i centrala europa åtminstone i så stor omfattning att det täcker behoven…. just saying

  ”𝐷𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑟 𝑛𝑎̊𝑔𝑜𝑡 𝑑𝑦𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑖 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑜̈𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑎̊𝑛𝑔𝑠𝑖𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑜̈𝑟𝑠𝑎̈𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠- 𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎̈𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟. 𝐷𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑏𝑜̈𝑟 𝑢𝑝𝑝𝑚𝑎̈𝑟𝑘𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒.”
  Money talks, just saying…

  Osså här kommer det politiskt korrekta….
  ”𝘿𝙚𝙩 𝙛𝙞𝙣𝙣𝙨 𝙜𝙤𝙙𝙖 𝙖𝙡𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙫 𝙖̈𝙫𝙚𝙣 𝙛𝙤̈𝙧 𝙙𝙚𝙣 𝙨𝙤𝙢 𝙞𝙣𝙩𝙚 𝙫𝙞𝙡𝙡 𝙝𝙖 𝙣𝙮 𝙠𝙖̈𝙧𝙣𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩 – 𝙨𝙤𝙢 𝙝𝙖𝙫𝙨𝙫𝙞𝙣𝙙𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩 𝙡𝙖̊𝙣𝙜𝙩 𝙛𝙧𝙖̊𝙣 𝙠𝙪𝙨𝙩𝙡𝙞𝙣𝙟𝙚𝙣, 𝙨𝙤𝙡𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞 𝙤𝙘𝙝 𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩𝙫𝙖̈𝙧𝙢𝙚.”

  På samma sätt som el från onshore vind är el från offshore typ dubbelt så dyr som el från kärnkraft så varför bygga då?
  Solceller tar nästan lika stor areal som vindkraften dvs kan inte byggas i tätt befolkade länder….
  OSSÅ kommer det igen det politiskt korrekta: Även kraftvärme släpper ut koldioxid…. eldar man gräs är återkopplingen 1 år typ, skog 100 år typ, flis från regnskogar 1 000 år, sopor av ospecificerat innehåll MEN billiga för kommunerna för att öka vinsterna i sina kraftvärmeverk……

  OKK som lök på laxen så kräver de intermittenta källorna fortfarande reservkraft..

  OM vi bygger reservkraft med kärnkraft så försörjer denna vid fullt nyttjande en el som kostar hälften av motsvarande el från vind….
  och om vi stänger snörena från vindkraftverken händer inget dramatiskt utan det tickar på……
  S.I.C.

  Och detta med farligheten. Kärnkraften som producerat el i snart 70 år har på denna tid skördat några tusen liv totalt, globalt, pga strålning.
  Som jämförelse skördar utsläppen av partiklar från kolkraftverken miljoner liv.. ÅRLIGEN likaså dör miljoner pga matlagnoingen över öppen eld innomhus…. och som inte det vore nog så dödar tobaksrökning bara i Sverige årligen 10 000..
  Och bra artikel MEN ni har sagt A i stället för att botanisera längs alfabetet….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.