Vindkraftverk kan göra dig sjuk


Forskare har i populationsstudier över tid vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg funnit att stressfaktorer leder till försämrad glukosomsättning med stegrade insulinnivåer, blodtrycksstegring, förhöjda blodfetter och immunologiska rubbningar (det s.k. metabola syndromet). På sikt innebär sådana förändringar ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom. Detta vet vi.

Det finns i dessa studier klara paralleller mellan sjukdomsutvecklingen, och de stresseffekter som uppträder hos individer som drabbats av påverkan från vindkraftverk. Det tar emellertid flera år att genomföra liknande vetenskapliga studier avseende just vindkraftens påverkan. Som jämförelse kan nämnas att det tog 200 år innan tobaksrökningens sjukdomseffekter påvisades på 50-talet. Det tog sedan ytterligare ett 20-tal år innan det stod klart att rökning även orsakar hjärtsjukdom. Andra hälsofaror som inledningsvis länge förnekades var hormoslyr, neurosedyn och asbest.

Samtidigt med vindkraftutbyggnaden fortgår forskningen om vindkraftens hälsopåverkan. Forskningen visar klart dels att vindkraft förorsakar stress, och samtidigt att stress är en stark riskfaktor för hjärtinfarkt, diabetes och andra sjukdomar.

Stressfaktorn leder genom så kallade neuroendokrina mekanismer till risk för diabetes och hjärtkärlsjukdom. Den mest omfattande studien på området är kanadensisk, och visar att de undersökta vindkraftgrannarna upplevde stress, men att de ännu inte hunnit utveckla diabetes eller hjärtkärlproblem. Då detta kan ta lång tid (10+ år), behövs uppföljande studier över tid, som för närvarande saknas. Men när skadan väl skett är det för sent.

Det nu anmärkningsvärda hos oss är risktagandet – för att inte säga nonchalansen, inför hotande hälsoeffekter. Är det klokt att nu forcera vindkraftutbyggnaden, trots alla pågående studier som kan komma att påvisa att vindkraftens störningar är ett verkligt hälsoproblem? Dvs. att chansa.

Ansvaret faller tungt på det nationella och internationella kapital som finansierar utbyggnaden. Begreppet riskkapital får en ny innebörd. Vad vi ser är en djärv chansning på att kunskap om negativa hälsoeffekter inte ska beläggas inom de närmsta åren. Vem får ta smällen – och hur stor blir den – när sambandet mellan vindkraftbuller och sjukdom påvisas? Och när ser vi de första stämningarna?

Det ligger något dysfunktionellt och tragikomiskt i att förment långsiktigt försäkrings- och pensionskapital är delaktigt i dessa chansningar. Detta bör uppmärksammas vidare.

Det finns goda alternativ även för den som inte vill ha ny kärnkraft – som havsvindkraft långt från kustlinjen, solenergi och kraftvärme. Det är inte så att vi måste ha vindkraft, även om vindkraftsindustrin kidnappat politiken. Tro dem inte !

Göran Holm
Styrelseledamot FSL, professor emeritus, hjärtmedicin, tidigare Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg,

Leif Lyttkens
Docent, f.d. överläkare, audiologi, tidigare Uppsala Akademiska Sjukhus,

Jan Hedman,
Ordförande, Föreningen Svenskt Landskapsskydd – FSL.

 

Ett svar på ”Vindkraftverk kan göra dig sjuk”

 1. Så kommer det än en gång visserligen säger man att vindkraft är bra men man vågar inte ta steget fullt ut…. tala om att dt fortfarande krävs att man är politiskt korrekt….
  Vad är logik? Kommenterar några passusar i artikeln bara för och se hur man inte vågar säga som det är…
  följ med!

  ”??? ?? ????̈?????????̈??? ??? ??? ?̈? ???????????? – ??̈? ??? ???? ??̈?? ????????????, ????̈? ??????? ??̈???????????. ?̈? ??? ????? ??? ?? ??????? ????????????????????, ????? ???? ??̊??̊???? ??????? ??? ??? ????? ??? ??̊???? ??? ???????????? ???̈??????? ?̈? ??? ???????? ??̈??????????? ???. ??? ??????.”
  Inte ens det därför att naturvårdsverket och andra nekar kategoriskt till att mäta infraljudet vilket är det som, med största sannolikhet, ger negativa hälsoeffekter utan envisas med att endast mäte ljud över 20Hz dvs det hörbara av förklarliga skäl för skulle man vid mätningar av infraljud plöptsligen upptäcka att effekten är som att dunka på någons huvud hela tiden skulle vindkraftverken förbjudas.

  ”???????? ?????? ????? ??̊ ??? ?????????? ??? ??????????????? ??????? ??? ??????????? ???????????.”
  Inte bara ty som ovan ingår etablissemanget i förnekelsen. Jag kan förstå att som bolag jobbar för detta och naturligen kan inte bolag låta bli att följa de regler som råder både rörande hälsoeffekter som de subventioner som vindbolagen åtnjuter.
  Ja förutom att eftersom vindkraft ”äter upp” nästan 1 000 gånger så mycket yta, mark, som kärnkraften kräver kan man inte bygga vind i centrala europa åtminstone i så stor omfattning att det täcker behoven…. just saying

  ”??? ?????? ??̊??? ??????????????? ??ℎ ???????????? ? ??? ??̈????? ??̊????????? ??̈???̈??????- ??ℎ ??????????????? ?̈? ????????? ? ????? ?ℎ?????????. ????? ??̈? ?????̈???????? ??????.”
  Money talks, just saying…

  Osså här kommer det politiskt korrekta….
  ”??? ????? ???? ?????????? ?̈??? ??̈? ??? ??? ???? ???? ?? ?? ??̈??????? – ??? ????????????? ??̊??? ???̊? ??????????, ????????? ??? ???????̈???.”

  På samma sätt som el från onshore vind är el från offshore typ dubbelt så dyr som el från kärnkraft så varför bygga då?
  Solceller tar nästan lika stor areal som vindkraften dvs kan inte byggas i tätt befolkade länder….
  OSSÅ kommer det igen det politiskt korrekta: Även kraftvärme släpper ut koldioxid…. eldar man gräs är återkopplingen 1 år typ, skog 100 år typ, flis från regnskogar 1 000 år, sopor av ospecificerat innehåll MEN billiga för kommunerna för att öka vinsterna i sina kraftvärmeverk……

  OKK som lök på laxen så kräver de intermittenta källorna fortfarande reservkraft..

  OM vi bygger reservkraft med kärnkraft så försörjer denna vid fullt nyttjande en el som kostar hälften av motsvarande el från vind….
  och om vi stänger snörena från vindkraftverken händer inget dramatiskt utan det tickar på……
  S.I.C.

  Och detta med farligheten. Kärnkraften som producerat el i snart 70 år har på denna tid skördat några tusen liv totalt, globalt, pga strålning.
  Som jämförelse skördar utsläppen av partiklar från kolkraftverken miljoner liv.. ÅRLIGEN likaså dör miljoner pga matlagnoingen över öppen eld innomhus…. och som inte det vore nog så dödar tobaksrökning bara i Sverige årligen 10 000..
  Och bra artikel MEN ni har sagt A i stället för att botanisera längs alfabetet….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.