MPD:s beslut av Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri

Det har kommit ett beslut från Länsstyrelsens MPD ang. Fängsjö/Storsjöhöjdens vindkraftsindustri. Miljöprövningens beslut blev tyvärr ett ja till  vindkraftsindustrin, men med ett ganska kraftigt reducerat antal vindkraftverk, från ursprungliga 180 ansökta vkv till 113. Var reduceringen av vindkraftverken kommer att bli kan man utläsa av bilaga 1 nedan.

Citat från beslutet: fhfddfgd

utbredningen vkv 001

Kartbilden: Undantagsområden för vindkraftverk är de rosa och streckade partierna på kartan.

Miljöprövningsdelegationens beslut med bilagor:

MPD:s beslut Fängsjö/Storsjöhöjden: Beslut Fängsjö storsjöhöjden

Bilagor: bilagor Fängsjö Storsjöhöjden

Slutdatum för överklagan på miljöprövningsdelegationens beslut på Fängsjö/Storsjöhöjdens vk-projekt är den 16 juli. Skicka in skrivelsen till Miljöprövningsdelegationen/Länsstyrelsen, Miljöskyddsenheten, 87186 Härnösand. Skrivelsen ska dock ställas till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Ange diarienumret 551-7133-12.

Om man vill ha längre tid för kompletteringar till överklagan så kan man begära det i överklagan.

Uppdatering: Sent omsider.. även i TÅ Allehanda: http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/klart-for-113-kraftverk

Sundin skriver i TÅ:s artikel: ”Forsca har en anslutning i området till Svenska kraftnäts stamnät, något som behövs för att den producerade elektriciteten ska kunna skickas vidare. För att det ska löna sig måste Forsca kunna leverera 300 megawatt och varje vindkraftverk producerar drygt 3 megawatt.”

Detta är fel! Eon planerar på uppdrag av Forsca vindbolag en fem mil lång 130 kV kraftledning från Storsjöhöjden till Betåsen; som till stora delar planeras på privata skogsmarker. INGA beslut om denna kraftledning är taget i Energimarknadsinspektionen och inga förhandlingar är gjorda med skogsägare ännu!
  / A. Berglund

Uppdatering den 25/6. En rättelse ang. kraftledningen  är införd i dagens TÅ Allehanda. Tack! 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.