I väntans tider – ang. Ranasjöns vindkraftsprojekt

”Under en sådan här process börjar man resignera. Den sliter oerhört på de människor, som riskerar att tvingas lämna sina hem eller bo kvar under svåra förhållanden.”

En essä om väntans tider för drabbade av planerade vindkraftsprojekt. 

I väntans tider..

Av Tarabrita /Röåns blogg